Çağdaş Profesyonellik

Share
Çağdaş Profesyonellik

Çağdaş Profesyonellik

Çağdaş Profesyonellik

Amaç
Günümüz dünyasında globalleşen ticaret ve sanayi ortamında, şirketlerin performans ve rekabette üstün başarı elde etmelerine yardımcı olmak, programın ana hedefini oluşturmaktadır. İş hayatında ortaya çıkan kurumsal ve bireysel sorunları ortadan kaldırarak, çalışanların kişisel yaşam amaçları ile kurumsal misyonların örtüşmesini sağlamak amacımızdır.

İçerik
*İş Hayatında Karşılaştığımız Problemlerin Belirlenmesi
*Değişen Dengeler ve Değerler
*Hizmet Kavramı
*Kalite, Verimlilik, Hizmet ve Fayda Kavramları Arasındaki İlişki
*İç Müşteri Kavramı
*Profesyonellik Kavramı
*Ekip Ruhu – Sinerji
*Çalışanların Beklentilerinin Belirlenmesi
*Firma Hedeflerine Ulaşmada Eylem Planı Hazırlanması

Eğitimin Kazandırdıkları
*Yönetim görevi olmayan çalışanlara profesyonelliğin gereklerini aktarmak,
*İşlerin daha etkin ve verimli yürütmelerine yönelik teknikleri tanıtmak,
*Kuruluşun bir bütün halinde varolduğu bilincini aşılayıp bir davranış olarak yerleştirmek.
*Zaman ve iş kaybını önlemek,
*Takım olmanın önemini kavramak,

Kimlere: Yönetim sorumluluğu olmayan tüm çalışanlar ve yönetici adayları.
SÜRE: İki tam gün

Share
Ücretsiz Demo Talep Et