Dört Farklı İletişimde Yetkinleşmek

Share
Dört Farklı İletişimde Yetkinleşmek

Dört Farklı İletişimde Yetkinleşmek

Dört Farklı İletişimde Yetkinleşmek

AMAÇ
İlişkileri kaliteli kurmak ve sürdürmek; daha doğru anlamak, anlatmak ve anlaşmak; iş hayatımızda da fark yaratan önemli bir boyuttur. Günlük hayatta sürekli karşılaştığımız, özellikle iş hayatımızda ortaya çıkan iletişim sorunları zaman kaybına, çatışmalara ve problemlere yol açmakta; iş yerinde çok önemli bir unsur olan huzuru engellediği gibi verimliliği de düşürmektedir.
Bu eğitim, yukarıda bahsedilen durumları ortadan kaldırmayı ve bunun için bugüne değin oluşmuş bazı yanlış zihin haritalarının değiştirilmesini ve zenginleştirilmesini sağlayarak, şirket içi iletişim kalitesinin yükseltilmesi yoluyla verimliliğin artmasına hizmet etmektedir.

İÇERİK
*İletişim Stillerinin Belirlenmesi
*Analizci-Kontrolcü-Teşvik Edici ve Destekleyici
*İletişim Stillerine Göre Yaklaşım Tarzlarının Ortaya Çıkartılması
*Dört Farklı İletişim Stiline Sahip Kişilerarası İletişim Engelleri
*Proaktif Davranış ve Özgürlük
*Sözsüz İletişimde Beden Dili ile Aynalama ve EşleşmeTekniği
*Kişilerarası Etkileşimde Roller

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI
* İlişkileri yönlendirmek ve yönetmek
*Yanlış izlenimlerin ortadan kalkması
*Daha etkin iletişim kurmak ve yönetmek
*İş hayatının gerçeklerine daha iyi uyum sağlamak
*İş ve sosyal hayatı anlamak ve yönetmek
*İş yerinde zamanı daha iyi kontrol etmek
*İş yerinde huzur ve güvenin sağlanması
*Verimliliğin artması
KİMLERE: Tüm çalışanlara

SÜRE: İki Tam Gün

Share
Ücretsiz Demo Talep Et