Eğitimciler için Eğitim Teknikleri

Share
Eğitimciler için Eğitim Teknikleri

Eğitimciler için Eğitim Teknikleri

Eğitimciler için Eğitim Teknikleri

Amaç
Eğitim, bizce hayata anlam verme sürecidir. “Hayatı anlamak, anlatmak ve anlamlandırmak” cümlesi aslında “Eğitim” kelimesinin açılımıdır.

Bu seminer, yaşamda fark yaratmak isteyen eğitimcilerle; bilgi, beceri, davranış boyutlarında NLP tekniklerini kullanarak fark yaratmak, etkin olmak ve etkin bir şekilde sunum yapmakla ilgili bilgileri paylaşmayı amaçlamaktadır.
İçerik
” Eğiticinin kimliği ve rolü
” Sunum metninin hazırlanması
” 4 Mat Modeli
” Etkin sunuş ve çevre yönetimi
” Uygun bir ortamın hazırlanması
” İdeal zihinsel durumu yaratmak
” Katılımcıları sunuma hazırlamak
” Kavram, ilke, proses, prosedür
” Sahnenin kullanımı ve sahne çapaları atmak
” Beden dili ve sesin kullanımı
” Doğru sorular sormak ve katılım yaratmak
” Ahenk ve güven oluşturmak
” Esneklik ve bakış açıları
” Özgüveni ve sakinliği korumak
” Uygulama egzersizleri oluşturmak
” Geri-bildirim verme sanatı
” Gelecekle eşleşmek
” Kapanış ve selamlama
Eğitimin Kazandırdıkları
”Farklı anlama tarzları, motivasyonları ve düşünme stratejileri olan kişilere hitap edebilmek
” Eğitimin etkileşimli oyunlarla gerçekleşmesi
” Eğitimde geribildirim sağlanmasının önemini kavramak,
” Öğrenmenin ve öğretmenin eğlenceli hale gelmesi,
” Eğiticilik ve eğitimcilik arasındaki farkı anlamak,
” Seminer yönetim becerileri ve seminer süresince kullanılacak etkin iletişim becerileri
KİMLERE
Eğitim veren herkese
SÜRE
İki tam gün
EĞİTMENLER
Psk. Kazım YURDAKUL, NLP Eğitmeni&Danışmanı
Banu GÖKÇÜL, NLP Eğitmeni&Danışmanı

Share
Ücretsiz Demo Talep Et