Etkili (!) Yönetici mi? Yetkin Lider mi?

Share
Etkili (!) Yönetici mi? Yetkin Lider mi?

Etkili (!) Yönetici mi? Yetkin Lider mi?

Etkili (!) Yönetici mi? Yetkin Lider mi?
AMAÇ
Yetkin bir liderle, etkili yöneticiyi birbirinden ayıran en önemli unsur referans kaynaklarıdır. Bu bağlamda; referansı kendi kaynakları olan etkin lider, vizyoner, misyonuna sahip çıkabilen, motivasyonu yüksek, kazan- kazan stratejisini benimseyen, sürekli öğrenen ve öğreten, kaliteli iletişimi hayat biçimi haline getirmiş kişi olarak tanımlanabilir.
Bu eğitim; kurumlarda fark yaratmak isteyen, yönetici ve yönetici adaylarıyla bu güçlü aracı paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.
İÇERİK
*Düşünce stratejilerini çözümlemek
*Olumluluğun fizyolojisi
*Değişim ve iletişimin zihinsel boyutları
*Lider – yönetici ayrımı
*Davranış” boyutlu liderlik
*Liderlikte temel yaklaşımlar
*Kişisel liderlik
*Liderlikte “koçluk” yaklaşımı
*Liderlikte “esneklik yaklaşımı ” ( durumsal liderlik )
*Gelişim seviyeleri belirleme teknikleri
*Gelişim seviyesi – liderlik ilişkisi
*Liderlikte geleneksel yaklaşım ve modern yaklaşımlar
*Etkin liderlik – motivasyon ilişkisi
*Çalışanların liderlerden beklentileri
*Yetki devri
*Başarının modellenmesi
*Başarının bakış açısı seçenekleri
*Esneklik geliştirmek
*Ahenk ve uyum sağlamak
*Kendini bilmek
*Başarılı durumun sistemi
*Doğru ve hızlı karar vermek
*Duyusal keskinlik
*Temsil sistemleri
*Zaman olgusu
*Kitleleri etkilemek ve ikna kalıpları
*Stratejik sorularla yönlendirmek
*Dilde yeniden çerçevelemek
*Optimum özgüven geliştirmek
*Olumlu yüksek enerji
*Çatışmaları yönetmek
*Motive Olmak ve Motivasyon Sağlamak
EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI
* Yön bulmak
*Doğru ve hızlı karar vermek.
*Etkin yol göstericilik.
*Etkin iletişim.
*Mükemmel bir iş sistemi yaratmak.
*Örnek olmak-Güven sağlamak.
*Özgürleşmek; özgürleştirmek

KİMLERE: Kurumların üst, orta ve alt düzey yöneticileri ile, yönetici adaylarına
SÜRE: Üç tam gün

Share
Ücretsiz Demo Talep Et