Fark Yaratan Lider Olmanın Taktiksel Yolları

Share
Fark Yaratan Lider Olmanın Taktiksel Yolları

Fark Yaratan Lider Olmanın Taktiksel Yolları

Fark Yaratan Lider Olmanın Taktiksel Yolları

Amaç
Küreselleşen dünyada işletmeler çok daha şiddetli ve zor koşullarda mücadele etmekte ve rakiplerini geçmenin formüllerini aramaktadır. Dünyanın tek bir pazar ve üretim merkezi olmaya başladığının farkında olan firmalar, artık ürünlerini geliştirmek için harcadıkları finansal kaynakların bir kısmını insan yetiştirmeye, yani lider yaratmaya ayırmaktadır.
Liderlik becerileri aniden ortaya çıkan ve kaybolan bir faaliyetler zinciri değildir, iyi bir
liderin yetişmesi ve işletmesini geleceğe doğru hızla taşıması için öncelikle iyi bir eğitim alması gerekmektedir. Aldığı eğitimleri ise yönetim hayatının her anında eksiksiz uygulamalıdır. Bu eğitim, liderlik becerilerini en etkin ve verimli biçimde kullanmayı gerektiren her türlü yetkinliği ve beceriyi kullanmayı sağlamayı amaçlamaktadır.
İçerik
· Lider İşletmelerin Temel Kavramları
· Lider İşletmelerde Vizyon ve Misyon Kavramları
· Lider İşletmelerde Yönetim Uygulamaları
· İşletmelerde Değişim ve Etkileri
· Başarılı Yönetim Uygulamalarında Altın Fikirler
· Yönetimde Önemli Kavramlar (Amaçlar, Hedefler, Planlama)
· Etkin Personel Yönetimi
· Takım Kurma ve Yönetme
· Toplantı Yönetimi
· Liderlik Sürecinde Önemli Kavramlar ( Duygusal Zeka, Planlama, Karar Alma)
· Lider ve Yönetici Arasında Farklar
· Yönetimde Motivasyon
· Küreselleşme ve Yönetim
· Liderlik Anlayışında Yeni Yaklaşımlar
Eğitimin kazandırdıkları
· Lider İşletme Sırlarının Öğrenilmesi
· Etkin Vizyon ve Misyon Oluşturma
· Değişimin Yaratıcısı ve Takipcisi Olmanın Yolları
· Başarılı Yönetici Olmanın Altın Kuralları
· Etkin Personel Yönetimine ve Motivasyonu Yüksek Çalışanlara Sahip Olmak
· Hızlı Ekip Kurma ve Yönetme Becerisi Kazanmak
· Küreselleşen Dünyada Yönetsel Değerleri Daha İyi Anlama ve Uygulama Yeteneğinin Geliştirilmesi
· İdeal Organizasyon Modellerinin Anlaşılması

Kimlere: Yönetim Kademesinde Çalışan ve Gelecekte Yönetici Olmayı Hedefleyen Tüm Kişilere
Süre: 2 gün

Share
Ücretsiz Demo Talep Et