Hedef Belirleme

Share
Hedef Belirleme

Hedef Belirleme

Hedef Belirleme

Amaç :
Seminer, çalışanların iş gelişim sürecinde etkili hedef kriterlerini saptamalarına yardımcı olmak, temenni ve gerçek hedef arasındaki temel farklılıkları vurgulamak, hedefleri şirketin bütünsel ve çalışanların bireysel amaçlarını tatmin edici yönde geliştirmek, hedeflere katılımı sağlamak ve müşteri beklentilerini hedeflere entegre etmeyi içermektedir. Program bir laboratuar çalışması niteliğindedir.

İçerik :
*Net hedef koymak ne getirir ?
*Etkili hedef kriterleri
*Hedef belirlemede SMART tekniği
*Hedeflerin entegrasyonu
*İş temelleri
*Müşteri odaklı hedef belirleme
*Bir hedefin oluşumu
*Hedef tipleri
*Etkili hedef belirleme kontrol soruları
*Departmanlar arası hedef çatışması
*Bireyler arası hedef çatışması
*Bireysel hedef belirleme yöntemleri ve performansa etkisi
*İstediğimiz sonuçlara ulaşma
*İnanç ve değerlerimizin sorgulanması
*Hedef belirlemeye bağlı stratejik planlama

Kimlere: Geleceğini daha etkin yönetmek isteyen tüm çalışanlar
SÜRE: İki tam gün

Share
Ücretsiz Demo Talep Et