Kurum İçi Etkin İletişim ve Motivasyon

Share
Kurum İçi Etkin İletişim ve Motivasyon

Kurum İçi Etkin İletişim ve MotivasyonKurum İçi Etkin İletişim ve Motivasyon

AMAÇ
İletişimin kalitesi denktir hayat kalitesi” anlayışından yola çıkılırsa, işletmelerde de kaliteli iletişimin, verimlilikle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Kaliteli iletişimin oluştuğu kurumlarda, örgüt değerlerinin korunduğu ve geliştirildiği; birlikte “biz” bilinci ile hareket edildiği ve bunların sonucunda yüksek motivasyon ile yüksek verimliliğin oluştuğu görülebilir. Dolayısıyla, durumlara “İletişim; senin ne anlattığın değil, diğerinin ne anladığıdır!” açısıyla bakmak, bir dizi zihinsel becerinin ve bunların bütünlüğünün kazanılmasını gerektirmektedir. Bu seminer kurum bilincini aşılamak, iletişim becerilerini artırmak, hem birey hem de kurumun verimlilik düzeyini ve motivasyonunu geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

İÇERİK
*Kaynakların farkına varmak ve kullanmak
*Öğrenmeyi öğrenmek
*Nasıl düşünüyoruz.
*Bakış açılarını geliştirmek
*Esneklik ve ahenk geliştirmek
*Zihinsel boyutlar
*Hedef belirlemek ve amaç saptamak stratejileri
*Temsil sistemleri
*Göz hareketleri
*Meta-programlar
*Etkin iletişim
*Dilde ustalaşmak
*Stratejik sorularla yönlendirmek
*Dilde yeniden çerçevelemek
*Hatalar, anlaşmazlıklar- çatışmalar
*Çözüm teknikleri ve S:C:O:R:E model
*Kurumdaşlık ve “Biz” bilinci
*Sinerji yaratmak ve yüksek motivasyon stratejileri EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI
* “Biz” bilinci
*Daha iyi anlamak, anlatmak ve anlaşmak
*Motivasyonun yükselmesi
*Verimliliğin yükselmesi KİMLERE Tüm çalışanlara
SÜRE 2-3 gün

Share
Ücretsiz Demo Talep Et