NLP ve Değişim

Share
NLP ve Değişim

NLP ve Değişim

NLP ve Değişim

AMAÇ
NLP, düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. Bu süreçler kişide doğal olarak bilinçli veya bilinçsiz yerleşmiş olabilir. NLP, başarıya (Kastedilen, herkesin kendi arzu ettiklerine ulaşmasıdır.) ulaşmak için, bu süreçler üzerinde kontrol sağlama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik sistemi sunmaktadır. NLP, “Kişisel mükemmelliğin sanatı ve bilimi.” bazen de ” 21. yüzyılın başarı biliminin yeni teknolojisi.” olarak tanımlamaktadır. Bu sözlerle anlatılmak istenen NLP’nın bir bilim olduğudur. Yıllardır bilim adamlarının üzerinde çalıştığı ve sonuçları objektif olarak test ederek ortaya koydukları bir alandır. NLP aynı zamanda bir sanattır; çünkü bu sistemlerin bütününü öğrenmekle birlikte, mükemmelliğe ulaşmak için onu ustaca kullanmak da şarttır. NLP bir teknolojidir; çünkü bir çok teknik ve sistemin bir araya gelmesinden oluşur.

İÇERİK
*Nasıl düşünüyoruz?
*Başarının temeli (4 temel direk)
*Bakış açısı seçenekleri
*Zihinsel boyutlar
*Başarılı durumun modeli (t.o.t.e. model)
*Ne istediğini bilmek
*Temsil sistemleri
*Metaprogramlar
*Göz hareketleri
*İletişim becerilerini geliştirmek
*Dilde Ustalaşmak (Dilts Model)
*Ahenk Kurmak (Milton Model)
*Stratejik Soru Sormak (Meta Model)
*Optimum Özgüven Geliştirmek
*Başarı Yolculuğu (Vizyon, Misyon, Değerler)
*Modellemek

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI
*İç ve dış ahengi geliştirmek;
*İletişim becerilerini geliştirmek;
*Dilde ustalaşmak;
*Stratejik sorularla yönlendirmek;
*Yeni bakış açıları kazanmak;
*Esneklik kazanmak;
*Doğru ve hızlı karar verebilmek;
*Optimum özgüven geliştirmek;
*Korkulardan kurtulmak;
*Fobilerden kurtulmak;
*Sınırlayan inançları ortadan kaldırmak;
*İstenmeyen davranışları değiştirmek;
*Yaratıcılığı geliştirmek;
*Girişimciliği geliştirmek;
*Motivasyon becerisini geliştirmek;
*Konsantrasyon becerisini geliştirmek;
*Oto – kontrol geliştirmek;

Ve bu alanlarda, diğer kişilere coaching (yol göstericilik) yapabilmek…

KİMLERE: Tüm Çalışanlar
EĞİTİM SÜRESİ: 3 Gün

Share
Ücretsiz Demo Talep Et