Şampiyonlar Takımını Yaratmak

Share
Şampiyonlar Takımını Yaratmak

Şampiyonlar Takımını Yaratmak

Şampiyonlar Takımını Yaratmak

AMAÇ
Hızla küreselleşen ve her şeyin her an değişebildiği iş dünyasında güçlü olan, değişime hızlı ayak uydurabilen, kendilerini ve takım arkadaşlarını motive edebilen, özgüveni yüksek, takım çalışmalarına da uyum sağlayabilen, duyarlı, hızlı karar verebilen, sürekli öğrenmeyi ve paylaşmayı bir tavır olarak benimseyen, yüksek teknolojiyi kullanabilen bireyler ve bu bireylerin oluşturduğu takımlar, bir takım ruhu içerisinde sinerji yarattıklarında ve etkili yönlendirildiklerinde başarı doğal bir sonuç olarak üretilecektir.
Bu seminer, 21 yüzyılın iletişim ve başarı bilimi olarak kabul edilen ve dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinde başarı ile uygulanan NLP sisteminin, yukarıda bahsedilen takımları oluşturmaya yönelik verimlilik ve gelişim semineridir.

İÇERİK
*İnsan sistemi
*İş, iş etiği ve profesyonellik
*Takım ve grup arasındaki dinamik fark
*Takım ve takım oluşumu
*Takımdaşlık ve takımdaşlık ilkeleri
*Etkin takımların özellikleri
*En iyi takımının canlandırılıp (Çapalama) tekniği ile yerleştirilmesi
*Takımların meta-programları
*Bireysel yaşam vizyon- misyonların gözden geçirilmesi
*Ortak vizyon- misyon oluşturmak
*Değerlerin hiyerarşisi ve takım yaratmak
*’Duygusal Zeka’nın takım kurmadaki rolü
*Etkin iletişim modelleri
*Çalışanların temsil ve tercih sistemlerinin bulunması
*Zihinsel stratejileri anlamak
*Ahenk ve uyumun anatomisi ve sinerji yaratmak
*Uygun liderlik Tarzı-Durumsal liderlik
*Ortak takım dili ve iletişim teknikleri
*Soru sorma becerileri ve Meta Model kalıpları
*Çatışma yönetimi ve S.C.O.R.E Model
*Sinerji yaratan dil modelleri
*Kazanmak yetmez: Oyun teorisi güvenmek üzerine, Kazan-Kazan-Kazan
*Jo-Harry Penceresi
*Geri bildirim alma grup çalışması (Macar Ruleti)
*Esneklik geliştirmek

EĞİTİMİN KAZANDIRDIKLARI
*Takım ruhu kazanmak-Biz olma bilincinin yaratılması
*Güven ve sadakat oluşması
*Kurum hedeflerine ulaşmada inisiyatif kazanmak
*Takım içinde problemlerin çözümü
*Başarı ve başarısızlığı ortak kabullenme bilincinin kazanılması
*Takım içinde kendini kabullendirme
*Verimliliğe doğrudan katkı
KİMLERE: Tüm takım oyuncularına

SÜRE: Üç Tam Gün+ Bir Gün eklenebilir

Share
Ücretsiz Demo Talep Et