Yeterliliğe Dayalı Eleman Seçimi

Share
Yeterliliğe Dayalı Eleman Seçimi

Yeterliliğe Dayalı Eleman Seçimi

Yeterliliğe Dayalı Eleman Seçimi

Amaç
Eleman seçiminde yanlış kararların yaratacağı imaj ve maliyet kaybını vurgulamak, eleman seçiminde yaratılacak katma değerin önemini vurgulamak, elemanın teknik yeterlilik dışında, ekibe uyumunun önemini tartışmak, minimum maliyetle kalifiye eleman seçimi konusunu işlemek.
İçerik
*Personel Seçme ve Yerleştirme
*Eleman Temin Etme Kaynakları
*Ön Kriterlerin ve Profilin Doğru Tanımlanması
*Beklenen Katma Değer Analizi
*Görev Yeterlilik Analizi
*Görev Tanımlarının Belirlenmesi
*Mülakat Teknikleri
a. STAR Metodu ( Ekibe Uygun Eleman Seçimi )
b. Grup Metodu
*Görüşme Öncesi Hazırlık
*Görüşme Süreci
*Görüşme Ortamı
*Geri Dönüm
*Görüşme Notlarının Tutulması
*Etkili Bilgi Toplama Yöntemleri
*Psikoteknik testler
*Referans Araştırma Yöntemleri

Eğitimin Kazandırdıkları
* Eleman seçiminde yanlış kararların önlenmesi,
*Doğru eleman seçimi, doğru yatırıma dönüşür,
*Doğru aday, daha az gözetim ve eğitim gerektirir.
*Doğru eleman, seçimi yapanlara kredi kazandırır.
*Firmanın imaj ve maliyet kaybını önleme,
*Elemanın teknik yeterlilik dışında, ekibe uyumunun önemini kavramak,
*Minimum maliyetle kalifiye eleman seçmek,

Kimlere: İnsan Kaynakları çalışanları ve bu alanda kariyer yapmak isteyen tüm bireylere.
SÜRE: Bir tam Gün

Share
Ücretsiz Demo Talep Et