Zihin Programlamada BFT Devrimi

Share

Zihin ProğramlamaBeyin programlama binlerce yıldır üzerinde çalışmalar,teoriler ve disiplinler geliştirilen, önceki dönemlerde daha çok budistler, hipnotistler yada psikoterapistler tarafından kullanılmış olan bir zihinsel yönetim metodudur. Beynimizde daha önceden yerleşmiş olan ve bilinçaltımızca yönetilen çeşitli zihinsel programlar vardır, fakat kişinin kendi istek ve iradesiyle varolan bu programları değiştirmesi ya da yeniden yapılandırması mümkündür. Yani, beyin programlamada amaç; kişinin istemediği düşünce ve davranış kalıplarından uzaklaşarak bunları istediği zihinsel kalıplarla değiştirmek, kötü bir alışkanlıktan kurtulmak ya da zihinsel kapasitesini arttırmak olabilir. Günümüzde bu dönüşümü gerçekleştirmek için profesyonel bir yardım almaksızın kişinin  kendi kendine yardım edebilmesi, beyin frekans teknolojisiyle mümkün kılınabilmektedir.

Birçok zihinsel program küçük yaşta şekillenmektedir. 7-8 yaşına kadar beyin dalgaları daha çok delta ve teta düzeyinde çalışmaktadır ve bu düzey kişinin çok kolay etki altında kalabildiği ve kendisine söylenenleri ya da yapılanları en fazla içselleştirip, kabul ettiği bir seviyedir. İşte bu noktada, beyin frekans teknolojisi ile beynin işleyiş seviyesini yönetip yerleşik olan zihin kalıplarını yenileriyle değiştirmek ve zihni yeniden programlamak mümkündür. Beyin tıpkı bir bilgisayar gibidir, içinde birçok düşünce,duygu,inanç, yargı ve davranış kalıpları saklıdır ve bu programlar beyin tarafından yönlendirilir. Ve beynin kullanıcısı olarak kişi, tüm bu programları yönetmekte ve değiştirmekte kontrol sahibidir. Fakat bu dönüşümü gerçekleştirecek olumlu mesajların beyin tarafından kabul edilebilmesi için beynin aktif çalışma halinden çıkarılıp, mesajları kolaylıkla içselleştirebileceği bir dalga düzeyine  indirilmesi sağlanmalıdır. Ancak yetişkinlerde bu seviyeye uyku hali dışında inmek için zihinsel programlama araçlarına ihtiyaç vardır ve günümüzde bu programlama beyin frekans teknolojisiyle başarıyla sağlanmaktadır.

Share
Ücretsiz Demo Talep Et